Application for Automation

Explore all Application

Cho đến nay, robot cộng tác DUCO đã được sử dụng rộng rãi trong ô tô, năng lượng, chất bán dẫn, 3C, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các ngành công nghiệp khác, sản phẩm được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Âu và hàng chục quốc gia và khu vực khác, mang thương hiệu tầm ảnh hưởng nổi tiếng khắp thế giới.

video
vòng trònchơi

Sản phẩm Hot

Sản phẩm Hot

Explore all Products

Browse now to see what our comprehensive range of products creates unique products and value for you.

Những lợi ích mà chúng tôi đem lại

Giới thiệu về DUCO
 • TẦM NHÌN
  TẦM NHÌN

  We are Dedicated to the Advancement of Cobot.

 • Sứ mệnh
  Sứ mệnh

  Intelligent Collaboration For A Better World.

 • Giá Trị
  Giá Trị

  Think differently for innovation; Share ideas and work closely; Deliver real value; Commit client's success.

 • Đội của chúng tôi
  Đội của chúng tôi

  Our globally-minded team of highly skilled professionals from prestigious universities delivers outstanding results and innovative solutions to meet the evolving needs of our clients.

 • Dịch vụ của chúng tôi
  Dịch vụ của chúng tôi

  Having comprehensive training courses and customer support, as well as after-sales services.

Tin tức

Danh mục nóng